menu
TRADĪCIJAS
 • Zinību diena
 • Dzejas dienas
 • Sporta dienas
 • Skolotāju diena
 • Ražas un ziedu izstāde
 • Mārtiņdienas tirdziņš
 • Lāčplēša diena
 • LR proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums
 • Ziemassvētku pasākums
 • Projektu nedēļa
 • Atvērto durvju dienas
 • Ēnu dienas
 • Karjeras dienas
 • Lieldienu gaidīšanas laiks
 • Mātes diena
 • Pēdējais zvans (9.klasei)
 • Mācību gada noslēgums
 • Izlaidumi (6.gad grupiņai un 9.klasei)
 • Vasaras nometnes