menu

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE


Skolēnu pašpārvalde - institūcija, ko veido no 5.-9. klases izvirzīti un ievēlēti skolēni, lai risinātu dažādas problēmas, aizstāvētu skolēnu intereses, realizētu jaunas idejas, lemtu skolas dzīves jautājumus, organizētu izklaides un izglītojošus pasākumus, palīdzētu pedagogiem mācību procesa organizēšanā.

Laidu pamatskolas pašpārvalde 2019./2020.m.g.:

  • Nikola Lauraitīte - pašpārvaldes vadītāja
  • 5.kl. Melanija Elma Gulbe, Samanta Kņukšta
  • 6.kl. Oksana Babicka, Ivo Rozenbergs
  • 7.kl. Nellija Štāle
  • 8.kl. Nika Bondare, Ints Mucenieks, Santa Marija Tilka
  • 9.kl. Gustavs Gulbis, Elīna Olendere, Indars Kopitko.