menu

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE


Skolēnu pašpārvalde - institūcija, ko veido no 5.-9. klases izvirzīti un ievēlēti skolēni, lai risinātu dažādas problēmas, aizstāvētu skolēnu intereses, realizētu jaunas idejas, lemtu skolas dzīves jautājumus, organizētu izklaides un izglītojošus pasākumus, palīdzētu pedagogiem mācību procesa organizēšanā.


Pašpārvaldes darba plāns