menu

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 2021./2022.m.g.


Bez ikdienas zinību apguves mācību stundās, iespēja apmeklēt un līdzdarboties:
Pulciņa nosaukums Skolotāja Diena Laiks Kabinets
“Laidu mazie sportisti” Gunita Zemberga otrdienās 13. 50 – 15.10 Sporta zāle
“Eksperimentiņš Gunita Zemberga trešdienās 13.50 – 15.10 Sākumskolas klase
Teātra pulciņš “Nāc un spēlē!” Aija Botsmane Ceturtdiena 13.50 – 15.10 Labā “spārna” 2.stāvā

Pulciņi pagastā:
- Kokapstrāde /V. Svažs/   skolas labajā spārnā
- Audēji /M. Balcere/          skolas labajā spārnā
- Laidu amatierteātris /R. Vilmane/  “Bitītē”

Brīvā laika pavadīšanas istaba /A. Stiba/   skolas labajā spārnā