menu

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 2020./2021.m.g.


Bez ikdienas zinību apguves mācību stundās, iespēja apmeklēt un līdzdarboties:
Pulciņa nosaukums Skolotāja Diena Laiks Kabinets
Laidu mazie sportisti Gunita Zemberga Trešdiena 13.40 – 15.05 Sporta zāle
Mazie mākslinieki Gunita Zemberga Ceturtdiena 13.40 – 15.05 Sākumskolas klase

Pulciņi pagastā:
- Kokapstrāde /V. Svažs/   skolas labajā spārnā
- Audēji /M. Balcere/          skolas labajā spārnā
- Laidu amatierteātris /R. Vilmane/  “Bitītē”

Brīvā laika pavadīšanas istaba /A. Stiba/   skolas labajā spārnā