menu

LAIDU PAMATSKOLAS SERMĪTES INTEREŠU CENTRA PII GRUPU TEMATISKAIS PLĀNS
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupa "Mārītes" 2020./2021.m.g.


Mēnesis Tēma
SEPTEMBRIS Draudzēsimies
OKTOBRIS Lauku sēta
NOVEMBRIS Mana vieta
DECEMBRIS Svinēsim kopā
JANVĀRIS Saules gads
FEBRUĀRIS Es ēdu veselīgi
MARTS Putnu pasaule
APRĪLIS Pastāsti man!
MAIJS Taupīsim, saudzēsim!