menu

LAIDU PAMATSKOLAS SERMĪTES INTEREŠU CENTRA PII DIENAS GAITAS AKTIVITĀŠU SECĪBA
2020./2021.m.g.


  • 7.30. - 8.45 Bērnu sagaidīšana, bērnu patstāvīga darbība, rotaļas
  • 8.45 - 9.00 Rīta vingrošana
  • 9.00. - 9.15 Brokastis
  • 9.15 - 10. 45 Rotaļnodarbības
  • 10.45 - 11.30 Pastaiga
  • 11.30. - 12.00 Pusdienas
  • 12.00 - 14.30 Atpūtas brīdis
  • 14.30 - 15.00 Launags
  • 15.00 - 17.00 Rotaļas, bērnu patstāvīgā darbība, došanās mājās