menu

PAR E-KLASI


Sākot ar 2011.gada septembri skolā 1.-9.klases skolēni, pirmskola, vecāki var sākt izmantot sistēmu e-klase.

  • personas datu apstrāde tiek veikta SIA "Digitālās ekonomikas attīstības centrā" (DEAC) un norit pēc skolas un DEAC savstarpēji noslēgta līguma noteikumiem.

  • personas dati tiek apstrādāti atbilstoši "Fizisko personas datu aizsardzības likumam".

 

E-klase vecākiem sniedz iespēju izvēlēties lietot "Uzaicinājuma komplektu" vai "Ģimenes komplektu".

"Uzaicinājuma komplekts" galvenokārt ir veidots iepazīšanās nolūkiem, tas ļauj ieiet e-klasē, apgūt to. Tas ir bez maksas, un pieejamais saturs ir ierobežots - iespējams apskatīt šodienas un rītdienas dienasgrāmatas ierakstus un lietot e-klases pastu.

Vecāki var izmantot iespēju sekot līdzi savu bēmu sekmēm, kavējumiem, skolotāju norādījumiem, mājas darbiem, izmantojot e-klases piedāvāto "Ģimenes komplektu". Iespēja redzēt arī sava bēma sekmju reitingu salīdzinājumā ar klasesbiedriem. Iespējams arī izmantot e-klases pastu, saziņai ar citiem vecākiem un skolotājiem.