menu

PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS DARBA LAIKS
2020./2021.m.g. 1.sem.


  Skolotāja
Pirmdiena 12.10 – 13.10 Gunita Zemberga
13.10 – 15.00 Santa Zemberga
Otrdiena 13.00 – 15.00 Gunita Zemberga
Trešdiena 12.55 – 13.35 Gunita Zemberga
13.40 – 15.00 Santa Zemberga
Ceturtdiena 12.55 – 15.00 Māra Megne
Piektdiena 12.55 – 13.35 Santa Zemberga
13.35 – 15.00 Gunita Zemberga