menu

PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS DARBA LAIKS
2021./2022.m.g. II sem


Diena Laiks Skolotājs
Pirmdiena 12.20 - 15.15 S. Zemberga
Otrdiena 11.20 - 15.-15 S. Valtenberga
Trešdiena 13.05 - 13.45
13.50 – 15.15
S. Zemberga
J. Tomovica
Ceturtdiena
 
12.20 - 13.00
13.05 - 15.15
A. Botsmane
J. Tomovica
Piektdiena
 
11.20 - 12.00
12.20 – 14.00
A. Botsmane
S. Zemberga