menu

LAIDU PAMATSKOLAS SKOLOTĀJI
2020./2021.m.g.


Skolotāji Mācību priekšmets Audzināmā klase/grupa Amats
Elita Tisjaka Krievu valoda   Direktore
Māra Megne Matemātika   Dir. vietniece
Gunita Zemberga Sākumskola, mājturība un tehnoloģija, vizuālā māksla, dizains, inženierzinības 1. un 4. klase Pagarinātās grupas skolotāja
 
Santa Zemberga Sākumskola 2. un 3. klase Pagarinātās grupas skolotāja
Astra Inga Fabriciusa Angļu valoda 5. un 6. klase  
Ņina Zemurbeja Dabaszinības, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija 9. klase  
Dagnija Šteinberga Mūzika    
Inguna Berga Informātika, datorika    
Jana Tomovica Latviešu valoda un literatūra, teātris 7. un 8. klase Bibliotekāre
Olita Jermolova Latvijas vēsture, Pasaules vēsture    
Dina Zvejniece Sociālās zinības, fizika    
Vaclovs Svažs Sports    
Vaira Rudzroga     1,5 - 4 gad. grupa  
Aiga Ķimene Pirmsskolas mūzikas skolotāja 1,5 - 4 gad. grupa  
Inga Doniņa   5 - 6 gad. grupa  
Ieva Rone     Logopēde