menu

INFORMĀCIJA PAR SKOLU


Skolas galvenais uzdevums

 • iemācīt skolēniem mācīties;
 • iegūt kvalitatīvu pamatizglītību;
 • sagatavot skolēnus nākošajai izglītības pakāpei;
Svarīgākās vērtības pie kurām skolā strādājam visi kopā
 • Mācīties ar prieku;
 • Būt atšķirīgam;
 • Mācīties tīrā un sakoptā vidē;
 • Būt uzklausītam;
 • Paust savu viedokli;
 • Būt vajadzīgam un piederīgam skolai;
 • Mācības savienot ar sev interesējošām nodarbēm.
 
Skaitļi 2020./2021.m.g.
 • Skolēnu skaits skolā - 48
 • Skolēnu skaits pirmsskolā - 31
 • Skolotāju skaits skolā - 12
 • Skolotāju skaits pirmsskolā - 5
 
Īpašie piedāvājumi
 • plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, kas saistās ar skolēnu pašattīstību un talantu kopšanu;
 • Veselības, drošības un vērtībizglītības iespēju nodrošinājums (pasākumu cikli, sporta aktivitātes, u.c.);
 • laba sadarbība pēctecības nodrošinājumā ar pirmskolu;
 • aktīva skolēnu un pedagogu iesaistīšanās konkursos, projektos, sadarbība ar dažādu valsts nozaru institūcijām skolēnu redzesloka paplašināšanā un karjeras izaugsmē;
 • skolēnu prasmju un iemaņu pilnveidošanai atbalsts, individuālo un pagarinātās dienas grupu nodarbību piedāvājums.