menu

INDIVIDUĀLĀ DARBA GRAFIKS
2020./2021.m.g. 1.sem.


Skolotājs Mācību priekšmets Laiks
S. Zemberga sākumskola Otrdien, 13.40 – 14.20 (8.09.; 22.09.; 6.10.; 3.11.; 17.11.; 1.12.; 15.12.)
G. Zemberga sākumskola, inženierzinības, vizuālā māksla, mājturība, dizains un tehnoloģijas Piektdiena, 14.25 – 14.45
J. Tomovica sākumskolā – dabaszinības,
latviešu valoda un literatūra
Otrdien, 12.55 – 13.35 (15.09.; 29.09.;13.10.; 27.10.; 10.11.; 24.11.;8.12.)
Ņ. Zemurbeja dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, ķīmija Trešdien, 14.25 – 15.15 (16.09.; 30.09.; 14.10.; 28.10.; 11.11.; 25.11.9.12.)
D. Šteinberga mūzika Ceturtdien, 15.10 – 15.30 (10.09.; 24.09.; 8.10.; 29.10; 12.11.; 26.11; 10.12)
D. Zvejniece fizika, sociālās zinības Otrdien, 14.25 – 14.45 (8.09.; 22.09.; 13.09.; 3.11.; 17.11.; 1.12.; 15.12.)
O. Jermolova Latvijas vēsture, pasaules vēsture, Latvijas un pasaules vēsture 6.kl.; 7.kl. pirmdien, 13.40 – 14.00;
8.kl. un 9. kl. 14.25 – 14. 45. (21.09.; 5.10.; 2.11.; 16.11.; 30.11.;14.12.)
V. Svažs sports, sports un veselība Ceturtdien, 14.25 – 14.45 (10.09.; 24.09.; 8.10.; 29.10.;12.11.; 26.11.; 10.12.)
I. Berga datorika, informātika Ceturtdien, (ind. vienojoties ar skolotāju)
A. I. Fabriciusa angļu valoda Ceturtdien, 14.25. – 15.05 (10.09.; 24.09.; 8.10.; 29.10.;12.11.; 26.11.; 10.12.)
E. Tisjaka krievu valoda Pirmdien, 14.25. – 14.45.
M. Megne matemātika Trešdien, 13.40 – 15.05 (9.09.; 23.09.; 7.10.; 28.10.; 11.11.; 25.11.; 2.12.; 16.12.)

Savlaicīgi vienojoties ar skolotāju, ir iespējami arī citi konsultāciju laiki.