menu
BRĪVLAIKI (2021./2022.m.g.)

Ministru kabineta noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku paredz, ka mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī un ilgst līdz 2022. gada 31. maijam (1.-8. klasei).
9.klases skolēniem gan mācības, gan mācību gads beidzas 2022.gada 14.jūnijā.


9.klases izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, 2022.gadā var mācīties līdz mācību gada beigām.

Brīvlaiki:
  • Rudens brīvdienas: 2021. gada 18. - 22. oktobris
  • Ziemas brīvdienas: 2021. gada 22. decembris - 2022. gada 4. janvāris
  • Pavasara brīvdienas (1.-9. klasei): 2022. gada 14. - 18. marts
  • Vasaras brīvdienas (1.-8.): 2022. gada 1. jūnijs - 31. augusts.

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.
Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs pēc saskaņošanas ar dibinātāju ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8.klases  izglītojamiem.