menu
Datums: 10.09.2021
Laidu pamatskolā
13.09.2021.
dzejas dienām veltīts pasākums
"Dzeja mūzikā"
 
Caur mūziku sacerēsim dzeju, veidosim ziedu kompozīcijas

Datums: 27.08.2021
1. septembrī plkst 9.00 (pirmsskola) , plkst. 10.30 (skola)
aicina uz svinīgo mirkli,  2021./2022. mācību gadu uzsākot!

Izglītojamie ar savu klases audzinātāju un klases biedriem pulcējas norādītajā vietā izglītības iestādes pagalmā.
Vecākiem lūgums atrasties ārpus  iestādes teritorijas ( būs norāde), ievērojot drošu distancēšanos.

Uz tikšanos skolā!

Datums: 23.08.2021
Mācības klātienē no 1.09. 2021.

Ievērojot Covid-19 ierobežošanas pamatprincipus:
- regulāru informēšanu
- distancēšanos
- higiēnu
- personas veselības stāvokļa uzraudzību.
Izglītojamie 1. septembrī un turpmāk mācībās klātienē varēs piedalīties uzrādot derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testu ( valsts atmaksāti).


Pirmie testi Laidu pamatskolā jānodod 27.08.2021. no plkst. 9.00- 11.00.

Testu nodošanas kārtība:
Izglītojamie ierodas 27.08.2021. Laidu pamatskolā skolas pagalmā,kur viņus sagaida klases audzinātājs.Veic testēšanu. Vēlams, lai jaunāko klašu izglītojamiem līdzi dodas kāds no vecākiem.
Klases audzinātājs noprecizē telefona Nr un e- pasta adresi rezultātu saņemšanai.
Nepieciešamības gadījumā, transports tiek nodrošināts ( par nepieciešamību laikus ziņot klases audzinātājam).


Tests nav jāveic personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Papildus informācija e- klases sistēmā.

 

Datums: 21.02.2021
Tēma: "Kā mēs kopīgi varam atbalstīt bērnu attālinātajās mācībās"
Laiks: 24.02.2021. plkst. 18.00-19.30
Vieta: Zoom.us
Lektore: Kristīne  Zaksa

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"atbalsts.
Administrācija

Datums: 21.02.2021
1.-4. klase
mācās klātienē. Sīkāka informācija izglītojamiem skolā, vecākiem e-klases pastā.
Uz tikšanos!
Administrācija

Datums: 28.12.2020

Mācību gada izskaņā 14. un 16. decembrī Laidu pamatskolas skolēniem no 1. – 6.klasei bija iespēja baudīt digitālu izrādi “Zoom” platformā “Misija: Zeme” 1.–4.klases skolēni šo izrādi baudīja skolā, bet 5. un 6.klašu skolēni skatījās katrs savā mājā attālināti.

2118. gadā Elizabete un Jānis ir retie uz planētas Zeme vēl izdzīvojušie cilvēki, kas nolēmuši kosmosa kuģī doties prom uz citu galaktiku un meklēt jaunas mājas. Zeme ir palikusi neapdzīvojama, to skārušas dažādas ekoloģiskas nelaimes, resursi ir izsīkuši un dzīvā daba vairs nevar pastāvēt. Izrādē “Misija Zeme” tiek sapludināta zinātne ar fantāzijas pasauli, tā rosina radoši un atbildīgi domāt par vidi, kurā dzīvojam. Bērni kopā ar abiem pētniekiem izzinās mūsu planētas rašanās noslēpumus un gatavosies doties kosmosa misijā, bet saskarsies ar magnētiskajām vētrām, skābajiem lietiem, kiberērgļa uzbrukumiem, risinās problēmas ar kosmosa kuģi un citus negaidītus sarežģījumus.

Skolēniem izrāde patika, jo izrādes laikā varēja iesaistīties čatā par sev interesējošiem jautājumiem, kuri radās skatoties izrādi. Uz jautājumiem arī izrādes laikā tika saņemtas atbildes. Noslēgumā arī tika parādīts, kāds bija izrādes tapšanas aizkulises.


« 1 2 3 4 ... 32 33 »