menu
Datums: 30.09.2020
Š. g. 1. oktobrī  no  plkst. 12.15  visa skola sporto skolas sporta laukumā.
Lietus gadījumā - sporta zālē.

Datums: 24.09.2020
1.oktobris Sporta diena (vieglatlētikas sacensības).
2.oktobris Skolotāju diena.
5. - 11.oktobris Labo darbu nedēļa.
12.oktobris Kopmēģinājums BJC kora dziedātājām.
12.-16.oktobris Daba aicina!
12.-15.oktobris Selfijs ar interesantāko dārzeni.
16.oktobris Sportisks pasākums 5.klasei: „Spēku jūtu katrā ciskā, esmu formā olimpiskā!”
26.-30.oktobris Karjeras nedēļa.
Uzņēmēju dienas.
30.oktobris Kuldīgas „Dzīvā muzeja” apmeklējums 7., 8.kl.
(programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros).
1.-31.oktobris Dalība Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai.”

Datums: 22.09.2020
Kvalitatīva mācību procesa plānošana un realizēšana

Uzdevumi:
  1. Sadarbojoties skolotājiem virzīt skolēnus uz pašvadītu mācīšanos, nodrošināt kvalitatīvu, ar reālo dzīvi saistītu mācību procesu.
  2. Uzsākt īstenot pilnveidoto mācību saturu 1., 4., 7.klasē.
  3. Veicināt pedagogu savstarpējo mācīšanos, dalīšanos pieredzē un starpdisciplināru stundu izveidē.

Sasniedzamais rezultāts:
  1. Skolotāju un skolēnu darba produktivitātes un rezultātu uzlabošana.
  2. Pedagogi sadarbojas grupās jaunā mācību satura īstenošanai.
  3. Katrs pedagogs vērojis un vadījis vienu mācību stundu mācību gadā.

Aktivitātes:
  1. Izmantot radošas, inovatīvas starppriekšmetu sadarbības formas.
  2. Pilnveidot mācību procesu, izmantojot modernās tehnoloģijas, digitālos materiālus, mācību ekskursijas u.c.

Datums: 21.09.2020

Visi  aicināti no 21.septembra līdz 25.septembrim piedalīties ziedu un ražas izstādē skolā.

Tiks noteikts "Lielākā  kartupeļa" īpašnieks.


Datums: 10.09.2020
1.septembris Zinību diena skolā un PII.
3.septembris Skolas vecāku kopsapulce.
4.septembris Pārgājiens.
7.septembris Leļļu teātris „No pasakas ar dziesmu.” (PII, 1.-4.kl.)
11.septembris Vai vari ielikt dzejoli burkā?
17.septembris Olimpiskā diena.
14.-18.septembris Dzejas dienu aktivitāte: „Mākonītis un mākonīte” – dzejolis burkā.
24.septembris Rudentiņš bagāts vīrs. (PII)
25.septembris Eiropas valodu diena.
28.-30.septembris Rudens ražas izstāde skolā.
29.septembris Konkurss: „Lielais kartupelis.”

Datums: 07.09.2020
Muzikāla izrāde bērniem "No pasakas ar dziesmu"
š.g. 7.septembrī plkst. 12.30  Laidu pamatskolas labajā spārnā.

1 2 3 ... 29 30 »